aboutusbg


КАК ДА НАУЧА С ЛЕКОТА ЧУЖД ЕЗИК

От 2001 година МАЕСТРО ШКОЛА ВАРНА е във ваша услуга, предоставяме ви щедро цялото си ЗНАНИЕ и нашия огромен ОПИТ. Успехът на МАЕСТРО ШКОЛА се дължи и на подкрепа от страна на Швейцарското посолство.

МАЕСТРО ШКОЛА създаде за вас: ФРИКС МЕТОД.
ФРИКС МЕТОД ви позволява лесно да научите ФРЕНСКИ,  ИТАЛИАНСКИ, АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ИСПАНСКИ и БЪЛГАРСКИ език.

Какво представлява ФРИКС МЕТОД?

ФРИКС МЕТОД е резултат от дългогодишна работа в областите комуникация, маркетинг, управление и филология.
ФРИКС МЕТОД се вдъхновява от сугестопедията, от забавно-игровото образование, от ролевите игри.

ФРИКС МЕТОД е преподаване използващо основно аудио-визуални средства. ФРИКС МЕТОД се фокусира върху разговора още от първия урок. ФРИКС МЕТОД използва софтуер като речници, спрежения на глаголи и упражнения по граматика.

ФРИКС МЕТОД използва рядко учебници, той е базиран на употребата на интернет като модерно и ефективно средство за обучение.
ФРИКС МЕТОД гарантира изненадващи резултати за студентите използващи тази нова техника за да изучават чужд език.

Позвъни сега!

http://maestroscuola.blogspot.com/p/contacts.html